Režim dne

 

Doporučujeme, aby bylo dítě ve školince nejpozději v 8:45 a tím se klidně adaptovalo do prostředí. Pozdní příchody budou akceptovány jen po předchozí domluvě s vedením školinky nebo s pedagogem třídy dítěte.  Dále Vás žádáme o respektování časového rozmezí k vyzvedávání dětí. Už tímto přístupem můžeme společně dětem vytvořit klidnou a bezpečnou atmosféru ve školince. Děkujeme

Školinka je během dne z bezpečnostních důvodů uzamčena, prosím zvoňte nebo nás kontaktujte ne tel.: 723 450 510

Časy jsou orientační a mohou být upravovány podle počasí i probíhajících akcí- výletů, divadélka atd.

Režim dne:

7.30 - 8.45

příchod dětí, přivítání, spontánní hra

8.45 - 9.15

ranní kruh s písničkou

9.15 - 9.30

svačinka

9.30 - 10.30

práce,vzdělávání

10.30 - 12.00

pobyt venku

        12.00 - 12.30

oběd

12:30 – 13:00

odchod -vyzvedávání dětí z dopoledního programu

13.00 - 14.30

odpočinek / klidné hry ve třídě

14.30 - 15.00

svačina 

15.00 - 17.00

spontánní hra / kroužky/ pobyt venku

15.00 - 17.00

odchod -  vyzvedávání dětí z celodenního programu

 

 

V průběhu dne se vystřídají různé aktivity. Ty se snažíme zařazovat vyváženě tak, aby se děti plně soustředily na každou z nich. Jednotlivé části programu se běžně přizpůsobují ročnímu období, aktuálnímu počasí, nadcházejícím svátkům (Vánoce, Velikonoce) a podobně. Výjimkou také nejsou půldenní či celodenní výlety do přírody, zájmových center, divadel či podobné události. O těchto výletech budou rodiče informováni vždy v dostatečném předstihu.

Harmonogram Vám dobře nastíní, jak vypadá obyčejný den u nás. Ráno k nám začínají přicházet první rodiče s dětmi. První příchozí většinou ponecháváme sloučené v jedné třídě. Tento čas je věnován spontánním hrám. Později, když dětí přibude, každé z nich se přestěhuje do své vlastní třídy. Dopoledne zahrnuje svačinu a pohybové aktivity spojené se vzdělávací činností. Vždy, když počasí dovolí, trávíme část dopoledne pobytem venku. Poté následuje oběd, po němž první děti odcházejí domů. Ty, kteří zůstávají, čeká odpolední spánek. Po odpočinku následuje malá svačinka, volné hraní či kolektivní hry. K pozdnímu odpoledni se rozloučíme s posledními dětmi.