N Á S T Ě N K A - AKCE - CO NÁS ČEKÁ

ve školním roce:  2022/2023

 

 

 

 
 
23.11., začátek cca 9:30
Program 
"Zvířecí obludky" 
Společně objevíme vnitřní krásu nepříliš oblíbených zvířátek. 
Společnost  Teir.cz 
cena: 100,-

Mohou se účastnit všechny děti i ty které v tento den nechodí.

Příchod 9:30, vyzvednutí cca 11:00

 

 

 
prosinec
 
 
pondělí 5.12.
Mikuláš v NONĚ
Přijde i anděl s dárečky, čerta dovnitř nepustíme, protože my máme jen hodné děti.

Mohou se účastnit všechny děti i ty které v tento den nechodí.

Příchod 8:45, vyzvednutí cca 10:15

 
 
 
pátek 9.12., 15:15
VÁNOČNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST,

 

Srdečně vás zveme na vánoční slavnost na naši zahradu.

Děti pro vám budou mít připravené malé vystoupení a my zase občerstvení :-)

 Děti, které v ten den budou v Noně přijdou s nám. Ostatní prosím přijďte společně s dětmi nejpozději v 15:15 na zahradu..

 

 
 
 
sobota 11.12., 16:00 
Vánoční cinkání u Kapličky
Sejdeme se na Letovské návsi u kapličky, v 16:00
Děti společně s námi zazpívají vánoční koledy.
Nona bude mít malý stánek s občerstvením jste srdečně zvání.
Prosíme o hojnou účast....
.
 
 
 

čtvrtek 15.12., 11:00 Divadlo 

"Vánoční hvězda", divadlo Krasohled

cena: 100,- 

Příchod 10:50, vyzvednutí cca 11:45

 
 
 
 
 
středa 21.12. Vánoční výlet autobusem
Zámek Hořovice 
Výstava Betlémů
odjezd 8:45
s sebou: batůžek, pláštěnka, pití
(prosím nic jiného dětem nedávejte, svačina bude zajištěná a oběd bude v Noně)

Mohou se účastnit všechny děti i ty které v tento den nechodí.

Příchod 8:40, vyzvednutí cca 13:00

 

 

čtvrtek 22.12. Vánoční zpívání v Noně 10:00

Navštíví nás operní pěvkyně Ludmila Hudečková, která si s námi zazpívá vánoční koledy.

 

Moc se na ní těšíme a děkujeme předem za návštěvu!

Příchod 10:00, vyzvednutí cca 11:00

 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------
 

třída Pejsků - Lucka 

Lesní výpravy - vždy čtvrtek pravidelně !!!!

nebude-li nám počasí přát půjdeme cvičit do Sokola
 

Pokyny pro LESNÍ VÝPRAVY 

příchod do NONY nejpozději 8:30

V den lesní výpravy si děti přinesou:

- batůžek, který budou schopny nosit na zádech, a nebude jim padat z ramen

- pláštěnku složenou v batohu

- pití v netekoucí lahvi

Oblečení: vhodné do lesa, vždy přizpůsobit teplotě

pokrývku hlavy - kšiltovku, klobouček, v zimě čepici

 S dětmi prozkoumáme okolní lesy, louky, místa kolem Berounky a hlavně budeme pozorovat přírodu. 

 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------
 
 

třída Kočiček - Líba

----------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 

novinka v tomto školním roce:

Vážení rodiče.

V letošním roce jsme se s kolegyněmi rozhodly pro smíšené tzv. heterogenní třídy.

V pár bodech vám nastíníme výhody smíšených tříd.

 

Výhody heterogenních tříd

 

1. Větší prostor pro spolupráci.

2. Zavedená pravidla skupinového soužití přijímají děti lépe, když je od nich nevyžadujeme jen my, ale i starší děti, a jdou jim příkladem.

3. Starší děti poznávají v zrcadle mladších svoji zralost, čímž se zvyšuje jejich sebevědomí.

4. Věkově smíšená skupina výrazněji probouzí v dětech potřebu něčeho dosáhnout (lepší uspokojení základních sociálních potřeb).

5. Děti se navzájem učí způsobem, který nemohou nahradit ani učitelé, ani rodiče. Mohou si předávat poznatky znatelně jednodušeji.

6. Když mladší děti pozorují starší při činnostech, je tím povzbuzován první zájem o budoucí úkoly a ulehčen přístup k novým oblastem myšlení. Mladší děti se tímto připravují na zvládání budoucích úkolů a dříve projevují zájem o činnosti, které by od nich ještě nikdo neočekával.

7. Starší děti, pokud jsou vyzvány k vysvětlení, jsou nuceny své znalosti strukturovat, aby je mohly srozumitelně dál předávat mladším dětem (protože jen to, čemu člověk sám porozumí, může vysvětlit druhému člověku – starší děti tak rozšiřují své schopnosti).

8. Věkově odlišné skupiny ovlivňují rozvoj řeči dítěte, dochází k přirozené nápovědě starších dětí, aktivace slovní zásoby.

9. Věkově smíšená třída umožňuje práci s menší skupinou dětí a tím dokonalejšímu procvičení získaných vědomostí či dovedností.

10. Pokud je v heterogenní třídě mladší dítě, které je vyspělejší, přirozeně se snaží vyrovnat dětem starším, nebo naopak dítě méně vyzrálé najde lepší komunikaci s dětmi mladšími.

11. Ve věkově smíšené skupině se děti rychleji vyvíjejí, mají v sobě navzájem vzory.

12. Starší děti se učí toleranci, ohleduplnosti, cítí se být důležité a podle toho se učí i chování k mladším a slabším dětem (výchova k prosociálnímu chování).

13. Nové děti se lépe adaptují na pobyt v MŠ, protože vstupují do kolektivu, kde není tolik plačících děti jako ve třídě homogenní (stejného věku). Mají možnost ze začátku jen pozorovat a postupně se začleňovat do činností podle vlastního rozhodnutí.

14. Pro děti je takto uspořádaná třída přirozenější (rodinný model).

15. Možnost práce v době, kdy mladší děti ještě odpočívají. Více prostoru a času pro individuální přístup a vylepšení nevyrovnaných výkonů v jednotlivých oblastech předškolního vzdělávání. 

16. Více prostoru pro individuální přístup k dětem ve všech věkových skupinách a lepší přehled učitelek o získaných dovednostech a znalostech dětí.

 
Platí jen pro děti které v pátek chodí!