Prázdniny 2022/2023 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------
 
 

NONA je opět v provozu i o prázdninách pro všechny děti 

(můžou se přihlásit i děti které do Nony v běžném školním roce nechodí, věk 3-6 let) , máme zábavné dny!

u nových dětí bude potřeba doložit 

- potvrzení od lékaře ZDE

- potvrzení o zaměstnání jednoho z rodičů ZDE

(nebo nějaké potvrzení, že se dítě podrobilo veškerému povinnému očkování k danému věku) 

(nebo čestné prohlášení, že je rodič OSVČ a platí sociální pojištění) 

 

Prázdninový provoz Školinky Nona bude zajištěn 

od 10. července do 18. srpna

pondělí - pátek 7:30 - 16:30

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Program:

 

V červenci připravujeme témata

 

10.-14.7.  

Čarodějnický týden s Líbou

Proměníme se v čaroděje, umícháme si kouzelné lektvary, vyrobíme si létající koště, kouzelnou hůlku a slítneme se na čarodějném sletu.

 

17. - 21.7. Indiánský týden s Luckou

V tomto týdnu si přiblížíme život indiánů. Budeme žít v pravém indiánském tee-pee, hrát indiánské hry a učit se indiánským dovednostem. Podnikneme výpravu, na které se naučíme poznávat les a život v něm.

 

24.7. – 28.7. Týden starých řemesel s Luckou

V tomto týdnu se vrátíme do dob našich předků a vyzkoušíme si stará řemesla. Procvičíme si naše ruce a naučíme se novým dovednostem. Vypravíme se na výlet do místa, kde nám ukáží stará řemesla.

 

 

V srpnu se děti mohou těšit na tato témata

 
 

31.7.-4.8. Recyklohraní s Líbou

Naučíme se, že nemusíme všechno vyhodit a z již nepotřebných věcí, můžeme ještě něco vyrobit .

 

7.-11.8. Večerníčkový týden s Líbou

Půjdeme z pohádky do pohádky a průvodcem nám bude náš známý panáček Večerníček

 

14.-18.8. Putování za vodou s Luckou

V tomto týdnu se seznámíme s nejvzácnější tekutinou pro člověka na naší planete. Vypravíme se do brdských lesů, kde budeme hledat potoky i studánky. Budeme vyrábět lahodné nápoje z vody. Zkusíme hledat podzemní prameny pomocí proutků.

 

------------------------------------------------------------------------------

Cena

 
 týdenní docházka 
(pondělí - pátek) 
3365,- 
strava + pitný režim v ceně
 
 
 
měsíční docházka

 

Cena - starší děti - platný pro děti které dovršily věku 3 let do 31.8

                           docházka   stravné    celkem

5 dní v týdnu      5800,-   1095,-     6865,-

4 dny v týdnu     5100,-   876,-       5876,-

3 dny v týdnu    4200,-   657,-       4857,-

 

 

 

Cena - mladší děti - platný pro děti které dovrší 3 let věku po 1.9.

                     docházka    stravné  celkem

5 dní v týdnu      4000,-   1095,-   5095,-

4 dny v týdnu     3700,-   876,-     4576,-

3 dny v týdnu    3500,-   657,-     4157,-

 
 
 
 

Po obdržení přihlášky zašleme platební údaje pro školné a pro stravné+ variabilní symbol.

Děti, které do Nony nechodí, musí dodat potvrzení od lékaře a zaměstnavatele,

bez těchto potvrzení nebude dítě do Nony přijato)

 

Variabilní symbol: děti, které k nám chodí použijí již přidělený.

Platba:  100% do 15.6. 2023

Přijetí platí: Účastník je zapsán na základě zaslání, předání závazné přihlášky a zaplacení ceny.

 

Přihláška - týden

 

Přihláška - měsíc  

 

přihlášku odešlete na e-mail: skolinkanona@gmail.com