MY a náš TÝM: ZDE

 

 

"Naším hlavním cílem je vytvořit místo kde se budou děti cítit dobře, rozvíjet své schopnosti, dovednosti a poznají nové kamarády." 

 

NONA je dvoutřídní dětská skupina

(NONA 1 + NONA 2, - po 12 dětech ve třídě) 

O děti v současné chvíli pečují: 2 pedagogická pracovnice, 2 asistentky 

 

Přijímáme děti ve věku 2 - 6 let, vše záleží na  sociální zralosti a individuálním posouzení (plenky nejsou překážkou).

Provozní doba od 7.30 - 17.00 hodin

 

Vzdělávání - více se dozvíte: 

PLÁN výchovy a péče 

 

Jedním z hlavních cílů výchovy v naší školince je rozvoj osobnosti dítěte přiměřené jeho věku a schopnostem. Předem chceme upozornit, že se nechceme vyloženě vyhranit určitému vzdělávacímu programu, ale jít napříč všemi programy a vždy implementovat do provozu to nejlepší pro děti a školinku. Naší snahou je děti nepřetěžovat. Tímto směrem se také snažíme ovlivnit rodiče dětí a připomínat jim, že hlavní činností pro předškolní děti je hra a pobyt dítěte v přírodě. Velký důraz klademe na nenásilnou adaptaci nových dětí na nové prostředí. Nedoporučujeme docházku jen na jeden den v týdnu, domníváme se, že to není vhodné pro adaptaci dítěte do kolektivu, ale vše záleží na posouzení rodiče. Ve výchovné práci s dětmi využíváme všechny svátky v průběhu školního roku. Dbáme na vytváření pěkných kamarádských vztahů – společně slavíme narozeniny každého dítěte.

 

 

Veškeré snažení všech zaměstnanců směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.

Velkou péči chceme věnovat také spolupráci s rodiči a jejich informovanosti, 

proto máte-li jakýkoli podmět, podělte se prosím s ním přímo s námi!