My a náš tým

 

"Jednoho dne jsme si s Karolínou řekly, chce to do našeho života něco nového a zrodila se NONA"

    Karolína Benešová                                         Michaela Kotěrová 
 
Karolína
Jsem z Prahy a do Letů jsem se přistěhovala v roce 2001. Jako zdravotní sestra jsem několik let pracovala na intenzivní péči, poté jsem vystudovala Darja shiatsu school , Darja healing school a začala se intenzivně věnovat shiatsu a dalším alternativním léčebný metodám. Práce s klienty při terapiích mě vždy dovede k jejich dětství a v tomto období vzniká mnoho blokád a vzorců chování s kterými se potýkáme celý život. Proto doba “kdy jsme dětmi” je velice důležitá pro celou naší budoucnost. A tak se postupně zrodila představa o rodinné školce. Jsem vdaná a mám dvě dcery.
Střední zdravotnická škola - odborná sestra
Osvědčení -Logopedický asistent žáků MŠ a 1. stupně ZŠ
- Lezení - základ grafomotoriky
 
Míša
Od svých deseti let žiji v Letech,  mám technické a částečně ekonomické vzdělání. 
Dva roky jsem strávila v Německu, kde jsem hlídala děti a poté pracovala ve firmě FESTO GmbH na pozici asistenta. Dále jsem působila ve společnosti PHAR SERVICE, a.s. jako asistent generálního ředitele a správce IT. Pro tuto společnost pracuji občas dodnes, ale již jako jako OSVČ. NONA je pro mě na prvním místě! Jako matka 3 dětí vím, jak obtížné je v našem regionu najít místo pro malé dítko v té správné školce. Proto mě myšlenka na založení rodinné školky oslovila a společně s Karolínou jsme se pustily do jejího budování. 
SPŠ - strojní, VOŠ - ekonomická 
Osvědčení -Logopedický asistent žáků MŠ a 1. stupně ZŠ 
Osvědčení – Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku 
- Lezení - základ grafomotoriky
 
 
 

Lucie Thumová

hlavní učitelka - učitelka pejsků - NONA 2

Práci s dětmi se věnuji od roku 2007, kdy jsem po mateřské dovolené nastoupila jako učitelka mateřské školy v Černošicích. 
Vystupovala jsem pedagogiku volného času a na Pedagogické fakultě UK jsem absolvovala dvou semestrový  kurz – Esteticko-výchovné disciplíny integrované v předškolním vzdělávání.
Baví mě kreativní práce s dětmi a zážitková forma vzdělávání dětí.
Snažím se, aby děti při učení a objevování používaly všechny své smysly.
Jedním z hlavních cílů mé práce s dětmi je rozvoj zájmů hravou formou, která jim pomáhá učit se novým dovednostem.

Osvědčení – Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku 
- Lezení - základ grafomotoriky
- Pedagogická podpora dítěte s narušenou konikační schopností v MŠ  
 
 
 
 
Bc. Gabriela Benešová 
učitelka ve třídě kočiček - NONA 1
 

Narodila jsem se v Praze, v Letech žiji od svých 7 let. Vystudovala jsem pražské gymnázium. V roce 2014 jsem nastoupila na bakalářské  studium na Pedagogickou fakultu v Hradci Králové obor speciální pedagogika. Studium jsem v roce 2017 úspěšně ukončila. V současnosti studuji na navazujícím magisterském studiu stejnojmenný obor na Univerzitě Karlově v Praze.

Od svých 16 let jsem brigádně hlídala děti v okolí Letů. Při bakalářském studiu jsem 2 roky pracovala jako asistentka pedagoga na ZŠ ve třídě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Mám zkušenosti s dětmi s poruchou autistického spektra, specifickými poruchami učení, poškozením sluchu, ADHD aj. 

Ve Školince Nona jsem pracovala na zkrácené úvazky jako asistentka ve třídách již od jejího založení. K dětem mám blízko už od dětství, všechny děti v mém okolí a v rodině byly mladší než já, tudíž jsem jim vymýšlela různé programy a aktivity.

Ráda s dětmi vymýšlím nové aktivity, baví mne jejich spontánnost a hravost. Snažím se děti maximálně rozvíjet a učit je samostatnosti.

 

Vendula Škvorová
asistentka NONA 1 + NONA 2
 

Pocházím z nedaleké vesnice Svinaře a v Noně zastávám funkci asistentky. Dětem se věnuji od svých 16 let, kdy jsem začala dělat chůvu a to až do mého nástupu do Nony. V roce 2016 jsem absolvovala kurz Sociálního pracovníka. Učila jsem se 2 roky hře na klavír a docházela na soukromé hodiny zpěvu. Navštěvovala jsem hodiny kreseb a výtvarné dílny, lekce tance a výuku znakového jazyka.

 NA DĚTECH OBDIVUJI JEJICH UPŘÍMNOST RADOST Z MALIČKOSTÍ A FANTAZII. 

Snažím se dětem pomáhat a ukázat jim, že není nic nemožné.

 

    Mgr. Pavla Soletka Krátka

pravidelné pondělní pohádky - jazyková propedeutila 

 

Vystudovala jsem na UK obor francouzština a tělesná výchova. Baví mě propojovat věci a nacházet souvislosti, a tak jsem se dostala k prožitkové pedagogice a metodě sugestopedie. Díky tomu se mi nabídla cesta, jak se naučit a jak naučit i ostatní cizí jazyk zábavně a účinně. Specializuji se na rozvoj učebních dovedností a jazykovou propedeutiku. Mým velkým přáním je přátelská výchova a vzdělávání v příjemné a podnětné atmosféře. 
 
 
Mgr. Tamar Sopuchová 
klinický logoped 
 
 
 
Tereza Vacířová 

asistentka pejsků

Terezka se k nám vrátila a vypomáhá ve třídách NONA 1, NONA2.
 
 
 
Hanka Průšová 
asistentka - občasná výpomoc
učitelka v MŠ Černšice- OSVČ
 
 
Veronika Motlíková
asistentka - NONA 1
 
 
Jaroslava Ponáhlá

individuální hlídání - úklid