Heterogenní třída-výhody

 

NONA má tzv. heterogenní třídy.

V pár bodech vám nastíníme výhody smíšených tříd.

 

Výhody heterogenních tříd

 

1. Větší prostor pro spolupráci.

2. Zavedená pravidla skupinového soužití přijímají děti lépe, když je od nich nevyžadujeme jen my, ale i starší děti, a jdou jim příkladem.

3. Starší děti poznávají v zrcadle mladších svoji zralost, čímž se zvyšuje jejich sebevědomí.

4. Věkově smíšená skupina výrazněji probouzí v dětech potřebu něčeho dosáhnout (lepší uspokojení základních sociálních potřeb).

5. Děti se navzájem učí způsobem, který nemohou nahradit ani učitelé, ani rodiče. Mohou si předávat poznatky znatelně jednodušeji.

6. Když mladší děti pozorují starší při činnostech, je tím povzbuzován první zájem o budoucí úkoly a ulehčen přístup k novým oblastem myšlení. Mladší děti se tímto připravují na zvládání budoucích úkolů a dříve projevují zájem o činnosti, které by od nich ještě nikdo neočekával.

7. Starší děti, pokud jsou vyzvány k vysvětlení, jsou nuceny své znalosti strukturovat, aby je mohly srozumitelně dál předávat mladším dětem (protože jen to, čemu člověk sám porozumí, může vysvětlit druhému člověku – starší děti tak rozšiřují své schopnosti).

8. Věkově odlišné skupiny ovlivňují rozvoj řeči dítěte, dochází k přirozené nápovědě starších dětí, aktivace slovní zásoby.

9. Věkově smíšená třída umožňuje práci s menší skupinou dětí a tím dokonalejšímu procvičení získaných vědomostí či dovedností.

10. Pokud je v heterogenní třídě mladší dítě, které je vyspělejší, přirozeně se snaží vyrovnat dětem starším, nebo naopak dítě méně vyzrálé najde lepší komunikaci s dětmi mladšími.

11. Ve věkově smíšené skupině se děti rychleji vyvíjejí, mají v sobě navzájem vzory.

12. Starší děti se učí toleranci, ohleduplnosti, cítí se být důležité a podle toho se učí i chování k mladším a slabším dětem (výchova k prosociálnímu chování).

13. Nové děti se lépe adaptují na pobyt v MŠ, protože vstupují do kolektivu, kde není tolik plačících děti jako ve třídě homogenní (stejného věku). Mají možnost ze začátku jen pozorovat a postupně se začleňovat do činností podle vlastního rozhodnutí.

14. Pro děti je takto uspořádaná třída přirozenější (rodinný model).

15. Možnost práce v době, kdy mladší děti ještě odpočívají. Více prostoru a času pro individuální přístup a vylepšení nevyrovnaných výkonů v jednotlivých oblastech předškolního vzdělávání. 

16. Více prostoru pro individuální přístup k dětem ve všech věkových skupinách a lepší přehled učitelek o získaných dovednostech a znalostech dětí.