NONA 1

Kočičky

 

1.6. - 30.6.2022

 

Téma:

ČERVEN A OPAKOVÁNÍ

 

Co nás čeká:

. Máme tu první letní měsíc v roce a zároveň poslední měsíc v tomto školním roce, rozhodla jsem se, že budeme v tomto měsíci opakovat všehcny říkanky a písničky, které jsme se naučili a není vždy čas si je připomenout. Jsou to ty oblíbené pro pobavení. A já doufám, že zůstanou v hlavinkách dětí i po odchodu z kočiček.

. Čeká nás i spoustu akcí, např. MDD, celodenní výlet, párty na zahradě, atd.

. Nicméně ještě si i něco pěkného vyrobíme. a červen je i měsíc dozrávajícího výborného ovoce asi si vyrobíme jahody a třešně.

 

Budeme si hrát: 

na ručičky paci pac,

na kolínka bum a bác, 

na čelo duci duc,

na bříško všechnospuc, 

na hlásek lalalá,

na pusu hamy, ham, 

na ouška poslouchám,

na nožky dupyty, 

na prstík ty ty ty.

NONA 1

Kočičky

 

2.5. - 27.5.2022

 

Téma:

MLÁĎÁTKA

 

Co nás čeká:

. Chceme se naučit jak se jmenují všchna známá mláďátka z vesnice a kdo jsou jejich maminky a tatínkové. A protože naučit se všechna ta zvířátka je na dlouho a chceme si o nich i hodně povídat, budeme toto téma probírat celý květen.

. Nějaká mláďátka si i vyrobíme. (telátko, kuřátko)

. A naučíme se o nich i říkanku.

 

          ZVÍŘÁTKA A MLÁĎÁTKA

 

         Slepičko kdákalko, kuřátka voď.

         Husičko kejhalko, s housaty choď.

         Huňatá ovečko, bílé jehňátko hlídej.

         Strakatá kravičko, mlíčko telátku dávej.

         Koníčku běloušku, hopsa, běž,

         s hříbátkem pro oves pojedeš.

 

 

 

 

NONA 1

Kočičky

 

19.4. - 29.4.2022

 

Téma:

POŘÁD JARO

 

co nás čeká:

. Po velikonočních svátcích se vrátíme zase k našim jarním kytičkám, protože jich už spoustu umíme a je úžasné jak už dokáží děti v tomto věku vnímat přírodu kolem sebe, když se jim podá zábavně.

. Další na řadě jsou fialky a tulipán

. Opět si je vyrobíme - vymalujeme

. Opět se naučíme říkanky o kytičkách

. Pojedeme na první letošní výlet (autobusem)

. A pozor na konci týdne se pálí čarodějnice

 

KYTIČKA

 

Maličká cibulka pod zemí, (dřep, ukazujeme na zem)

že hezká kytka je, dobře ví. (klek, upravujeme se)

Na jaře při prvním sluníčku (pomalu přecházíme do stoje)

vystrčí ven svojí hlavičku. (vytáhneme se na špičky)

Pak stačí jen malá chvilička (opět se postavíme)

a venku je celá kytička. (opět na špičky)

 

NONA 1

Kočičky

 

11.4. - 14.4.2022

 

Téma:

VELIKONOCE

 

co nás čeká:

.  A máme tu VELIKONOCE, další významné svátky, které jsou z pohledu dětí velmi zajímavé, zábavné a obdarovávající. Že jsou každý rok jindy a jejich pravý význam, než jaký dítě vnímá, je jiný, nemá pro ně momentálně žádnou váhu. Ony se chtějí bavit a hrát si. A tak si je v tomto duchu budeme nyní připomínat.

Vejce - kraslice, pomlázka, zajíček, kuře, to budou naše velikonoční symboly a o těch si budeme povídat.

. Vyrobíme si kraslici.

. Naučíme se nějakou velikonoční říkanku či koledu.

 

HODY HODY!

Hody hody doprovody,

vajíčko mi dejte,

a na tváři sladký úsměv

pro mě vždycky mějte.

 

 

ZAJÍČEK

Běží běží zajíček

a má v tlapce košíček.

V něm barevná vajíčka

co mu dala slepička.

Taky je tam  spousta čokolády,

tak nečekej a honem, máš ho tady.

 

NONA 1

Kočičky

 

4.4. - 8.4.2022

 

Téma:

UŽÍVÁME SI JARO II

 

co nás čeká:

. Jaro si s námi pořád hraje, resp. zima se nechce vzdát, ale my se taky nevzdáme a jaro přivoláme.

. Změny v přírodě probíhají a my si jich všímáme a povídáme si o tom.

. Vykukují na nás už pampelišky, je to tak známá bylina, že jí znají už snad děti v kočárku. Naučili jsme se už spoustu jarních kytiček, tak si přidáme i tuto, tak velmi známou.

. A taky si jí nějak výtvarně znázorníme.

. A taky se o ní naučíme písničku

 

PAMPELIŠKY

Pam, pam pampelišky v žlutém klobouku, (naznačujeme klobouk)

prý si posedaly ráno na louku. (sedneme si na bobek)

Nákláněly k sobě žluté hlavinky, (nakláníme hlavičky)

jsou to malé děti, velké maminky. (ukazujeme dolů a nahoru)

NONA 1

Kočičky

 

28.3. - 1.4.2022

 

Téma:

UŽÍVÁME SI JARO

 

Co nás čeká:

. Jaro je v plné parádě a my sledujeme co se děje s přírodou, vštěpujeme si do paměti, že příroda se neustále mění.

. Jaro je hlavně o sluníčku a dešti a my si vyrobíme právě to sluníčko.

. A protože jaro taky o krásných procházkách přírodou, naučíme se jednu procházkovou říkanku.

 

 

NA PROCHÁZCE

Za ruce se vezmeme, (chytíme se za ruce)

na procházku půjdeme, (chůze na místě)

pusinky si zamkneme, (zamykáme jako pusu)

než do lesa vejdeme. (tleskáme)

Protože je jarní čas, (jako posloucháme)

posloucháme ptáčků hlas. (šeptáme)

A co říká? Láká nás, (chůze na místě)

ať přijdeme příště zas. (chůze na místě)

NONA 1

Kočičky

 

21.3. - 25.3.2022

 

Téma:

JARO JE TADY!!!

 

Co nás čeká:

. Přišel první jarní den, pořád se tedy snažíme pochopit co se děje s přírodou

. Učíme se další jarní kytičky, přidáme k tomu ptáčky, kteří se k nám vrací

. Vyrobíme si ptáčky

. Naučíme se písničku o SEDMIKRÁSCE

 

SEDMIKRÁSKA

Když sluníčko vychází,

Sedmikráska vstává.

načeše si obočí,

na motýlky mává.

Když sluníčko zapadá,

sedmikráska chřadne,

ke spánku se ukládá do postýlky chladné.

(Dřepneme si, spojíme ruce před sebou a zvedáme se do stoje.

Střídavě pravou a levou rukou před obličejem,

jako češeme obočí.

Stojíme, ruce spojené před sebou, klesáme do

dřepu, pak je střídavě přikládáme k pravé a levé

tváři jako když spinkáme.)

 

 

 NONA 1

Kočičky

 

14.3. - 18.3.2022

 

Téma:

VÍTÁME JARO

 

Co nás čeká:

. venku už se otepluje, jaro assi vítězí nad zimou

vylézají broučci, zpívá víc a víc ptáčků, asi se vrací z teplých krajin

. vyrobíme si jaro

. naučíme se další ukazovací říkanku

 

VÍTÁME JARO

Velké kolo uděláme, jaro si v něm uvítáme!

Tak za prvé zatleskáme,

 a za druhé zadupáme. 

Za třetí si zamlaskáme, 

a za čtvrté zamrkáme.

Za páté si zaplácáme, (do stehen)

a za šesté zamáváme.

Za sedmé si zaskáčeme,

 a nakonec tancujeme, na zadeček zaplácáme

a jaro tím přivítáme.

 

 

NONA 1

Kočičky

 

7.3. - 11.3.2022

 

Téma:

HÁDALA SE ZIMA S JAREM

 

Co nás čeká:

. Povídání o tom, že k nám příchází nové roční období, učíme se všímat si změn v přírodě- nastává jaro, ale zima se ještě nechce vzdát

. Naučíme se další ukazovací básničky (hrubá motorika) a písničky (slovní zásoba), tentokrát na téma - příchází jaro

. Vyrobíme si klíč k jarní bráně (jemná motorika)

. A pro pobavení budeme mít jarní karneval (zábava)

 

PETRKLÍČ

Není, není ze železa, (otáčíme zápěstím ručiček, jako že není není)
přece je to klíč.
Otevírá bránu k jaru,
 (předvádíme odemykání)
je to petrklíč.
Petrklíč, petrklíč, (zvedneme ukazováček jako pozor)
zima už je pryč.
Petrklíč, petrklíč
od jara je klíč.
 (opět předvádíme odemykání)

 NONA 1

Kočičky

 

31.1. - 25.2.2022

 

Téma:

MASOPUSTNÍ ÚNOR

 

POHÁDKOVÝ TÝDEN I. - IV.

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

O KOBLÍŽKOVI

O SMOLÍČKOVI

 

 

 

Co nás čeká:

. Únor je masopustní měsíc - masopust, masky, jídlo

. My malé děti budeme masopust chápat pohádkově

. Zahrajeme si pohádku "O perníkové chaloupce" a "O Koblížkovi"

. Vyrobíme si chaloupku a koblížek a něco na téma Smolíček

. Naučíme se říkanku o Ježibabě, o Smolíčkovi

. Naučíme se další masopustní říkanky a písničky (To je zlaté posvícení......)

 

 

JEŽIBABA

Byla jedna ježibaba (stojíme a ukazujeme 1 a šklebíme se)

a ta měla děti ráda. (stojíme, hladíme si bříško a olizujeme se)

Žila v chaloupce z perníku, (naznačíme domeček a zatočíme se)

"Dejte si pozor, Mařenko, Jeníku!" (stojíme a hrozíme prstíkem)

Zavře vás nejdříve do klece, (uděláme dřep a děláme, že zamykáme)

vykrmí a strčí do pece. (na slovo "do pece" uděláme výskok)

Musíte velký pozor dát, (stojíme a hrozíme prstíčkem)

nebo se naučit utíkat. (běžíme na místě)

 

 

TO JE ZLATÉ POSVÍCENÍ

To je zlaté posvícení,

to je zlatá neděle.

Máme maso a zas maso,

k tomu kousek pečeně.

A je tady masopust,

koblihy a masa kus.

Masopust a masopust,

až to sníme bude půst. 

 

JELEN A SMOLÍČEK

Jelen na hřbetu má Smolíčka (na všechny čtyři)

a jede s ním do lesíčka. (jako jedeme)

Pojede s ním do polí, (stoj a poskakujeme a děláme parohy)

bác, ale nic je nebolí. (svalíme se na záda, vyskočíme a vyklepáváme se )

 

NONA 1

Kočičky

 

17.1. - 28.1.2022

 

Téma:

 

LEDEN III - IV

 

Co nás čeká:

. Už aspoň občas kolem nás tancují vločky a tak si to budeme užívat

. Venku se vyřádíme ve sněhu a ve školce si na zimu budeme hrát

. Vyrobíme si sněhuláka a vločku

. I nadále básničkujeme a zpíváme

SNĚHULÁK

Sněhulák je panáček, (ukazujeme “stříšku nad hlavou”)
má na hlavě plecháček. (poklepeme si rukou o hlavu)
Místo očí uhlíky (ukazujeme oběma rukama na oči)
a až dolů knoflíky. (jednou rukou naznačujeme řadu knoflíků)
Chodí, chodí bos, (tři velké kroky na místě)
má červený nos! (náznak velkého špičatého nosu)

 

PRVNÍ VLOČKA, DRUHÁ, TŘETÍ ...

první vločka, druhá, třetí, (počítáme pomocí prstů na rukou)
z nebe na zem právě letí. (ručičkama napodobujeme padání sněhu)
Jedna vedle druhé sedá, (sedáme si do dřepu)
volné místo ještě hledá. (otáčíme hlavičkou a rozhlížíme se)
Na strom, střechu, silnici, (stoupneme si a ručičkama uděláme stříšku nad hlavičkou)
udělají čepici.

 

 

 

NONA 1

Kočičky

 

10.1. - 15.1.2022

 

Téma:

 

DOBA POVÁNOČNÍ

LEDEN

 

Co nás čeká:

. Venku tancují vločky, mrzne a tvoří se rampouchy

. Co se děje s vodou v zimním období

. Co se s ledem a sněhem děje uvnitř a co naopak venku s vodou? 

. Co je mráz a vítr

. Vyrobíme si rampouch

. Naučíme se další říkanku

 

RAMPOUCH A MRÁZ

 

Rampouch visí ze střechy (stoj snožmo a ruce spojené nad hlavou)

 a vymýšlí neplechy. (skáčeme a šaškujeme)

Má však zmrzlé nožičky, (pohybujeme rychle nohama)

hlavičku i ručičky. (pohybujeme hlavou a rukama)

A tak jenom viset musí, (stoj snožmo a ruce spojené nad hlavou)

kdo chce, ať to taky zkusí. (stoj snožmo a ukazujeme na sebe)

 

 

 

NONA 1

Kočičky

 

3.1. - 7.1.2022

 

Téma:

 

TŘI KRÁLOVÉ

 

 

Co nás čeká:

. Je po Vánocích, povídáme si o tom co nám přinesl Ježíšek,

. Kdo byli tři králové

. Vyrobíme si tyto mudrce

. Koleda - MY TŘI KRÁLOVÉ....

 

TŘI KRÁLOVÉ

Na tři krále za vesnicí ( ukazujeme tři a korunu na hlavě)

bloudí sněhem koledníci. (naznačujeme bloudění)

Šlapy – šlapy, šlápoty (důrazně našlapujeme)

pletou se jim do noty. (motáme rukama)

Ťuky – ťuky, už tu jsou, (náznak ťukání)

štěstí zdraví vinšujou. (ukláníme se a přejeme si)

Zpívá ....., ......, Míra (ukazujeme na sebe)
– Panímáma otevírá.

 

 

 

NONA 1

Kočičky

 

29.11. - 3.12. 2021

 

Téma:

 

Čerte, čerte pojď si hrát, budu s tebou kamarád

 

Co nás čeká:

. Povídání o čertovi, Mikulášovi, andělovi

. Jak vypadá vlastně peklo a jak nebe?

. Písnička a říkanka o čertovi a Mikulášovi

. Výroba čerta a Mikuláše 

 

 ČERT Z KRABIČKY

 

Čert vyskočil z krabičky, (výskok a dřep)

nejdřív si protáhl nožičky, (protahujeme nohy)

vyzkoušel zahýbat hlavičkou, (stoj rozkročmo a hýbeme hlavou)

pak jednou i druhou ručičkou. (protahujeme ruce)

Zkuste to taky dětičky (dřepy)

vyskočit jako čert z krabičky. (výskok)

 

NONA 1

Kočičky

 

15. - 19.11. 2021

 

Téma:

 

HRAJEME SI VE TŘÍDĚ

 

Co nás čeká:

. počasí nám moc nepřeje, hrajeme si hlavně ve školce

. rádi si čteme, říkanky a říkadla a taky pohádky

. taky si rádi na něco hrajeme a tak si zahrajeme pohádku "BOUDO BUDKO"

. povídáme si taky o tom co dělají zvířátka před zimou

 

HLADOVÁ MYŠKA A MEDVĚD

 

Myšičko myš pojď ke blíž. (ukazujeme prstíkem)

Nepůjdu medvídku,ty mi všechno sníš. (kroutíme hlavou a malinko couváme)

Já mám sama velký hlad, (hladíme si bříško)

a tak půjdu navštívit bohatý hrad. (naznačujeme velký dům)

 

 

 

 

NONA 1

Kočičky

 

8. - 12.11. 2021

 

Téma:

 

SVATÝ MARTIN

 

Co nás čeká:

. a je tu další tradice a zvyk

. budeme si povídat o tom co asi tak může znamenat rčení - Martin na bílém koni

. spojený zvyk na Sv.Martina - pečení husy a rohlíčků

. příprava na vystoupení na martinském posvícení

. výroba obrázku s bílým koníkem

   

Chyťte husu

 

Husa běží, husa pádí (běžíme na místě)

s hospodářem závod svádí! (děti ukazují na učitelku)

Když tu husu dožene, (saháme na sebe jako na úlovek)

z husy bude pečeně. (lehneme si na zem jako do pekáče)

 

 

 

NONA 1

Kočičky

 

1. - 5.11. 2021

 

Téma:

 

A MÁME TU LISTOPAD

 

Co nás čeká:

. Lístí je všude kam se podívám, copak já s ním udělám?

. Hele vrabčáčci: kam zmizeli ostatní ptáčci?

Brr, je mi nějaká zima, musíme se obléci: co si mám obléknout?

. Něco si vyrobíme: třeba podzimní strom s podzimním slunkem

 

SLUNÍČKO NA PODZIM

Ospalé sluníčko (protíráme si očíčka a zíváme)

vykouklo maličko; (vykoukneme)

do mlhy se těžko vstává: (děláme, že nic nevidíme))

„Kdepak je zelená tráva? (hledáme na zemi travičku)

A kde jsou kapičky rosy? (hledáme ve vzduchu rosu)

Neslyším pípnutí kosí! (ruku k oušku, ale nic neslyšíme)

Nevidím žížalky v hlíně...“ (vrtáme do země prstíkem)

Tak se jen protáhlo líně, (protahujeme se)

teď ze široka zívne (hodně jako zíváme)

a jde zas spát. (naznačujeme rukama spánek)

Je chladné podzimní ráno (klepeme se a poplácáváme se rukama)

a není s kým si hrát. (krčíme ramínky)

NONA 1

Kočičky

 

24. - 29.10. 2021

 

Téma:

 

HALLOWEEN (DUŠIČKY)

 

 

A je tu konec října… Pro nás ve školce to znamená jediné: Halloween a Dušičky! Svátky, které jsou nám známé, ale někdy opomíjené. Děti se dozví, v jakých zemích se Halloween slaví a jaké jsou tradice u nás.

 

Co nás čeká:

1. Co to je halloween

2. Co to jsou dušičky

3. Proč se nosí masky

4. Halloween karneval

Výroba netopýra

 

NETOPÝŘI

Netopýři nocí víří, (víříme jako prach)

mají křídla netopýří, (máváme jako křídly)

Mají myší kožíšky, (naznačujeme na telě, kožíšek)

míří přímo do výšky. (ukazujeme do výšky)

 

Z důvodu větší nemocnosti u dětí, pokračujeme zatím ve stejném tématu.

NONA 1

Kočičky

 

18. - 22.10. 2021

 

Téma:

 

JÁ A MOJE BYDLENÍ

 

 

Co nás čeká:

1. Povídání o tom kde bydlím (znám svůj název místa?)

2. Vím v čem bydlím? (dům či byt)

3. S kým bydlím? (rodina)

4. Mám doma nějaké zvířátko? 

 

 

 DOMEČEK

Byl jednou jeden domeček, (klekneme si a z rukou uděláme nad hlavou stříšku)

v tom domečku stoleček. (uděláme kočičkus rovnými zády)

Na stolečku mistička, (prohneme záda)

v té mističce rybička. (lehneme si na břicho, ruce podél těla, zvedneme hlavu a nohy)

Rybku snědla kočička, (uděláme nahrbenou kočičku)

pak se napila mlíčka. (sedneme si na paty, ruce předpažíme, opřeme je o zem a pomalu  slízáváme mlíčko)

Až byla jako kulička. (lehneme si na bok a rukama přitáhneme nohy k tělu)

 

 

 

 

NONA 1

Kočičky

 

13.9. - 17.9.2021

Téma:

 

VÍTÁME VÁS VE ŠKOLCE II

 

Co nás čeká:

A prakticky opakujeme -

Ach ta jména - tak co, už známe svou značku, jména všech tet a jména ostatních kamarádů ve třídě?

Spokojené tváře - na prvním místě jsou spokojené děti a snažíme se dělat pro to vše

Co je ve třídě - získáváme informace o vzájemné poloze předmětů ve třídě s jejich popisem

Pravidla -  učíme se rozumět smyslu pravidel třídy a chápeme  potřebu je zachovávat

 

CO DĚLÁME VE ŠKOLCE

Ráno, hned jak pozdravíme, (ukloníme se)

za hračkami vyrazíme, (běh na místě)

čekají tu celou noc (dřepy)

a máme jich tu moc a moc. (ukazujeme prstem na hračky)

Po hraní, když uklídíme, (do dřepu)

společně pak posvačíme, (náznak jídla)

a pak venku, zdoláme pár překážek, (výskoky snožmo z dřepu)

až se nám z toho kouří z podrážek. (běh na místě)

A když se pak navrátíme, (radostně tleskáme)

dáme spolu oběd a pak spíme. (náznak jídla, pomalu do lehu)

 

 

NONA 1

Kočičky

 

1.9. - 10.9.2021

Téma:

 

VÍTÁME VÁS VE ŠKOLCE

 

Co nás čeká:

Výlet po třídě - musíme se seznámit s prostředím naší školinky, do kterého pokojíčka patřím, kde mám místečko v šatně, kde se  najím a další

Ach ta jména - učíme se jména všech kamárádů a zapamatujeme si svoji značku?

Spokojené tváře - abychom viděli jen ty spokojené, začneme pěstěním a upevňováním návyků a zásad správného chování

Co je ve třídě - učíme se kde má co své místo, co k čemu slouží a jak se k hráčkám a všem ostatním věcem chovat 

 

Pro ty staré známé co už k nám chodili se stane začátek roku "opáčkem"

 

Říkanky a písničky - začneme pomalu i se zpěvem a učením se říkanek

 

 

Žába a myška

Sedí žába v rákosí, (sedíme na bobečku)

tahá myšku za vousy. (naznačujeme tahání za vousky)
Myška píská, (pískáme jako myšiška)
žába výská. (radujeme se a lehce vykřikujeme)
Kuňky, kuňky, kuňk,
do vodičky žbluňk.
(za kuňkáni děláme, jakože skáčeme do vody)

NONA 1

Kočičky

 

3.5. - 7.5.2021

Téma:

KVĚTEN (barevný má fráček)

 

 

 Huráááá, tak konečně se zase můžeme sejít společně v Noně. Bylo to dlouhé, ale snad už bude vše fungovat. Tento týden bude velmi pozvolný, protože přece jen jsme ve školince dlouho nebyli a navíc mezi nás přijde spoustu nováččků a potřebujeme se postupně skamarádit. 

 Nic méně mají tuto neděli (9.5.) všechny mamky svátek a my se pokusíme jim pro ně něco vyrobit, tak snad se to vydaří.

 

Maminky mají svátek

Co nás čeká:

Ahoj kamarádi, vítáme vás u nás, pojďte budeme si hrát, taky zpívat, říkat, bavit  se......

.  Naše básnička s ukazováním a taky jedna nová

. Vyrobíme srdíčka pro maminky 

.  Budeme si hrát a radovat se ze života

Dřevěné dekorační srdce pro maminku

 

Mamince k svátku

U maminky v srdíčku přebýva láska (stoj, ukazujeme na své srdíčko)

proto mě miluje, hladí a laská. (stoj, pohladíme se po vlasech)

K dnešnímu svátku dárek ti dám (stoj, lehce se otáčíme na strany)

a řeknu mami, já rád/a tě mám. (stoj, vytleskáme)

 

 

 

 

 

22. 2. - 26. 2. 2021

 

Téma:

Roční období

Co nás čeká:

 • budeme si povídat o ročních obdobích - změny v přírodě
 • budeme přiřazovat obrázky k jednotlivým ročním obdobím
 • naučíme se písničku "Jaro, léto, podzim, zima"

Jaro, léto, podzim, zima

Jaro, léto, podzim, zima - to je celý rok.
Stejně letos jako loni, tak i napřesrok.
Po jaru je vždycky léto,podzim po létu.
A než-li se nadějeme, zima už je tu.

 • zopakujeme si písničku "Měsíce"
 • společné tvoření - vyrobíme si strom - proměny v jednom roce
 • půjdeme na výpravu do Dobřichovic
 • do naší knihy pracovních listů přidáme další - čepice
 • zacvičíme si jógu

15. 2. - 19. 2. 2021

 

Téma:

Masopustní týden

Co jsme dělali a co nás čeká:

 • povídali jsme si proč se slaví Masopust
 • budeme vyrábět masky
 • nazdobíme si společně školinku - výroba šaška
 • Masopust ve školince - karneval v maskách
 • budeme zpívat, tancovat a hodovat
 • zahrajeme si pohybové hry na téma - masopust
 • naučíme se básničku

Masopustní veselice

Masopustní veselice,

veselá je převelice.

Lidé vodí po vesnici

medvěda a medvědici.

Tancuj, tancuj medvěde,

karneval se povede!

 

Já jsem muzikant

  Já jsem muzikant a přicházím k vám z české země.
 
  My jsme muzikanti, přicházíme k vám. 


  Já umím hráti. My umíme taky.
  
  A to na housličky. Jak se na ně hraje?
  
  |: Fidli, fidli, staré vidli, fidli, fidli, housličky. :|

2. ...
 
  A to na basu. Jak se na ni hraje?
 
  Stála basa u primasa, za kamnama stála,
  
  jak primaska zatopila, basa sama hrála.

3. ...
  
  A to na trumpetu. Jak se na ni hraje?
  
  |: Já rád játra, ty rád játra, on rád játra trumpeta. :|

4. ...
 
  A to na bubínek. Jak se na něj hraje?
 
  |: Bumtarata, bumtarata, bumtarata, bubínek. :| 

8. 2. - 12. 2. 2021

 

Téma:

Příroda v zimním čase

Co nás čeká:

 • budeme si povídat o přírodě, která v zimě odpočívá
 • budeme si povídat a ukazovat zvířátka, která v zimě spí
 • budeme si povídat a ukazovat zvířátka, která potřebují v zimě naši pomoc
 • vytvoříme si obrázek s krmítkem pro ptáčky
 • naučíme se, čím se krmí ptáčci v krmítku
 • budeme krmit ptáčky u naší školky i na naší zahradě
 • budeme poznávat a učit se, kteří ptáčci létají ke krmítkům
 • zopakujeme si básničku "Vrabeček"

Vrabeček

Zaťukal nám při snídani na okénko vrabeček.

"Ach mé děti, hlad mám velký, dejte z housky drobeček."

Dětem bylo vrabce líto, dobrá měla srdéčka,

ze své housky ulomily, nakrmily vrabečka.

 • zopakujeme si písničku "Vítr fouká do komína"

Vítr fouká do komína

Vítr fouká do komína, všemi okny lomcuje,
Vysmívá se meluzína, proč ten vrabec běduje.
Ref:
Fiů, fiů, fí 2x
Vysmívá se meluzína, proč ten vrabec běduje.

Jen se nesměj meluzíno,

taky by tě přešel smích.
Kdybys měla uklizíno,

do bytu ti padal sníh.
Ref:
Fiů, fiů, fí 2x
Kdybys měla uklizíno, do bytu ti padal sníh.

 • zacvičíme si jógu
 • budeme poznávat a učit se stopy zvířat ve sněhu
 • budeme si užívat sněhu, který nám venku právě napadal

 

NONA 1

Kočičky

 

1.2. - 5.2. 2021

 

Téma:

  Tak a máme tu ÚNOR, druhý měsic v roce a tak jako jsme pochopili leden, budeme si v tomto týdnu mimo jiné vysvětlovat měsíc další. 

 

Co nás čeká:

. Vybarvíme si společně obrázek s únorem.

. Začneme se učit únorové říkanky

. Vyrobíme si čepici

. Každý čtvrtek od začátku roku společně cvičíme. 

 

ÚNOR

1. LEDEN na rampouchy hrál, 

2. Únor posune zimu dál, 

3. Březen trávu tlačí vzhůru, 

4. Duben barví stromům kůru,
5. Květen barevný má fráček, 

6. Červen zpěvavý je ptáček,
7. Červenec je léto u vody, 

8. Srpen to jsou prázdninové příhody,
9. v Září škola volá zas,

 10. Říjen podzimní je čas,
11. Listopad už spí zahrádka, 

12. Prosinec je vánoční pohádka.

 

NONA 1

Kočičky

 

25.1. - 29.1.2021

Téma:

 

RAMPOUCH? CO TO VLASTNĚ JE?

 Tak už jsme si sice po svém, ale přesto řeklli co znamená, když se řekne LEDEN. Pro nás je to vlastně takový ledový mužík, který rád bruslí, staví sněhuláky a hraje na rampouchy. A co je to rampouch si povíme a snad i ukážeme tento týden.

 

Co nás čeká:

. Vypadá to, že zima se nás zatím drží, takže si hlavně užijeme sníh.

. Budeme si tedy vysvětlovat jak vzniká rampouch.

. A taky si jeden papírový rampouch vyrobíme.

. A pořád a dokola si osvěžujeme paměť starými i novými říkankami a písničkami.

 

RAMPOUCH a MRÁZ

 

Rampouch visí ze střechy (stoj snožmo)

 

a vymýšlí neplechy. (skáčeme a blbneme)

 

Má však zmrzlé nožičky, (pohybujeme nohama)

 

hlavičku i ručičky, (pohybujeme hlavou a rukama)

 

a tak jenom viset musí, (stoj snožmo s rukama nahoře)

 

kdo chce ať to taky zkusí. (ruce dolů)

 

 

 

 

 

NONA 1

Kočičky

 

NONA  1 z důvodů nákazy Covid je uzavřená.

O dalším postupu Vás budeme dne 26.1.2021 informovat.

Od středy 27.1. jsme zase 100% v provozu, PSR test nepotvrdil nákazu Covidem. 

 

 
 

18.1. - 22.1.2021

Téma:

 

PRVNÍ MĚSÍC V ROCE "LEDEN"

 

 Leden běží jak má, a my se tentokráte začneme (pokusíme se) měsíce v roce učit. Pokusíme se je nějakým srozumitelným způsobem pochopit. Pomůže nám obrázek (ten si vybarvíme), říkanka, tvoření, atd.

 

Co nás tedy čeká:

. Tak nejprve se pochválíme, protože naši noví kamarádi jsou úplně suproví a v Noně to zvládají na jedničku a myslím, že i díky již starému osazenstvu.

Dny v týdnu už po svém trochu chápeme, tak začneme s měsíci v roce a první na řadě je samozřejmě LEDEN.

. Budeme zpívat, říkat, cvičit a tvořit.

. Vyrobíme si nějakého sněhuláka.

 

1. LEDEN na rampouchy hrál, 

2. Únor posune den dál, 

3. Březen trávu tlačí vzhůru, 

4. Duben barví stromům kůru,
5. Květen barevný má fráček, 

6. Červen zpěvavý je ptáček,
7. Červenec je léto u vody, 

8. Srpen to jsou prázdninové příhody,
9. v Září škola volá zas,

 10. Říjen podzimní je čas,
11. Listopad už spí zahrádka, 

12. Prosinec je vánoční pohádka.

 

NONA 1

Kočičky

 

11.1. - 15.1.2021

Téma:

 

VENKU JE SNÍH, KONEČNĚÉÉ!!!!!

 

Tak jsme se dočkali a venku nám napadl sníh, není ho mnoho, ale zatím drží a my z něho máme radost a budeme si ho užívat, dokud bude. 

 

Co nás čeká:

. Máme nové kamarády a dáme jim ještě celý tento týden na přivyknutí, ale zatím to zvládají dobře.

. V našem pokojíčku pro KOČIČIKY je nás najednou plno a my se musíme učit a naučit jak tam být všichni pospolu, hrát si spolu, atd.

. Budeme pokračovat v učení se říkanek a písniček, protože to nás moc baví. 

. Každý den si protahujeme svoje tělíčko.

. Vyrobíme si něco, a když je sníh, tak to asi budou VLOČKY z papíru a i na papír.

 

 

SNÍH

Padá, padá snížek bílý (vzpažit a pozvolný přechod do dřepu s upažením)
poskočte si venku chvíli. (poskoky snožmo na místě)
Velké koule ukoulíme (velký kruh oběmi pažemi)
a z těch koulí postavíme (stoj spatný s upažením)
sněhuláků třeba pět, (rovný postoj, uklidnění)
rovná řada stojí hned. (děti se postaví do řady)


 

 

 

 

NONA 1

Kočičky

 

4.1. - 8.1.2021

Téma:

 

ZAČÍNÁ NOVÝ ROK, NOVÝ MĚSÍC, ZAČÍNÁ  ZIMA

 

A máme tu Nový rok 2021 a nás čeká spoustu nových zážitků, pocitů a získávaní nových vědomostí. Tak pojďme na ně.

 

Co nás čeká:

. Připomeneme si co jsme zažili doma o Vánocích a jestli přišel vůbec ten slibovaný Ježíšek

. Probereme Tři králové a tedy závěr vánočních svátků

. Zjistíme kam jsme se od září posunuli

. Přivítáme nové kamarády, kteří přijdou od ledna nově do Nony

. Budeme pokračovat v učení se dalších říkanek a písniček

. A také si něco pěkného vyrobíme

. Prý přišel Ježíšek i do Nony, tak uvidíme

 

LEDEN

 

Tak už je tu zase leden,


ten, co vládne sněhem, ledem.


Narazíme beranice,


navlékneme rukavice.

Mráz nás štípe do tváří,


oči se nám rozzáří.

Vrátíme se zmrzlí domů,

dáme čaj a něco k tomu.

 

NONA 1

Kočičky

 

7.12. - 23.12.2020

Téma:

 

VÁNOCE

 

  V měsíci prosinci jsme žili všichni Vánocemi a dokonce nám na jeden den napadl sníh, takže děti měly možnost (některé poprvé) vidět tuto bílou hmotu.

 Stihli jsme i vánoční besídku, která probíhala venku na naší zahradě, moc se vyvedla a všichni byli moc spokojeni. 

Děti se celý prosinec učily spoustu vánočních básniček a samozřejmě koledy. Každý den se všichni scházely kolem adventního věnce, vždy se něco našlo v adventním kalendáři a dětem očíčka vždy jen zářila.

Ozdobily si vánoční stromeček, upekly perníčky a malé vánočky a šly nadělit i zvířátkům a ptáčkům k Berounce.

Tímto vším pro nás rok 2020 skončil a my se těšíme na to co nám přinese rok 2021. 

NONA 1

Kočičky

 

30.11.- 4.12.2020

Téma:

 

PŘIJDE ČERT S MIKULÁŠEM A ANDĚLEM?

 

 

 Tak a máme to tady začíná adventní čas a těšení a čekání na to nejpříjemnější z čeho máme snad všichni opravdu radost na JEŽÍŠKA. Ale nejdříve by k nám měl podle všech regulí dorazit ČERT S MIKULÁŠEM A  ADNÍLKEM, tak uvidíme zda se toho dočkáme.

 

Co budeme dělat:

. Zábavnou formou si budeme povídat právě o těchto třech postavách.

. Aby někoho neodnesl čert do pekla, tak se naučíme nějakou hezkou říkanku či písničku.

. Vyrobíme si čerta s Mikulášem

. Snad bude ta nadílka

. Uvidíme co na to počasí a vyrazíme ve čtvrtek opět na lesní výpravu

 

ČERT VYSKOČIL Z KRABIČKY

Čertíček vyskočil z krabičky, (výskok z dřepu)

nejdřív si protáhl nožičky, (protahujeme nohy)

vyzkoušel zahýbat hlavičkou,  (kýveme hlavou)

   pak jednou i druhou ručičkou. (protahujeme ruce)

Zkuste to taky, dětičky,  (dřepy)                           

     vyskočit jak čertík z krabičky.  (výskok z dřepu)

 

 

MIKULÁŠ, ČERT A ANDĚL

Mikuláš už zvoní, cinká,                    (stoj, zvoníme jako na zvoneček)

nakukuje do okýnka.                         (stoj, nakukujeme)

Ten, kdo zlobil, teď strach má,          (hrozíme prstem)

že ho máma čertu dá.                        (stoj, čertí rohy)

 

A přece děti někdo hlídá,                   (říká Zdeňka)

je tu anděl, ten se dívá.

 

Čerti se ho proto bojí,                    (čertí rohy, bojíme se)

všechny děti vysvobodí.                  (vytleskáváme)

Mikuláš Vám dárek dá,                    (stoj, natahujeme ruce pro dárek)

možná jeden, možná dva.               (stoj, ukazujeme na prstech 1,2)

 

 

 

 

 

 

 

NONA 1

Kočičky

 

23. - 27. 11. 2020

Téma:

 

Tento týden se nesl v duchu příprav na adventní čas. 

V úterý jsme opět absolvovali lesní výpravu, počasí bylo mrazivé a vlezlé, takže jsme vyrazili až po svačince a toulali jsme se obcí, ale i tak jsme si to užili.

Opakovali jsme co už jsme se naučili a co nás baví.

Vyrobili jsme si svícínek na první adventní neděli.

 

NONA 1

Kočičky

 

16. - 20. 11. 2020

Téma:

VĚTRNÝ A DEŠTÍKOVÝ TÝDEN

 

 Listopad je podzimní měsíc, ve kterém hodně pofukuje a dost prší (tedy mělo by), pokud už nezačne i sněžit, ale to je v poslední době jev nevídaný. My si tedy budeme o techto živlech povídat, hrát si na ně a něco si opět vyrobíme.

 

Co budeme dělat:

Povídání o tom proč a z čeho prší a fouká vítr.

.  Zacvičíme si, zahrajeme si a budeme dout a pršet.

.  Vyrobíme si mráček s deštěm a vítr Budivítr.

Naučíme se říkanku o deštíku a větru

  

DEŠŤOVÉ KAPIČKY

Dešťové kapičky 

dostaly nožičky,

běžely po plechu,

dělaly neplechu.

 

VÍTR

Fouká vítr, fouká,

potichu si brouká.

Zpívá stromům písničku,

pocuchá jim hlavičku.

 

 

 

NONA 1

Kočičky

 

9. - 13. 11. 2020

Téma:

BRAMBOROVÝ TÝDEN

 

  Listopad se nám tento týden nachýlí ke své polovině a to znamená, že na polích by mělo být vše přichystáno na zimní období, což znamená, že plodina, která většinou všem moc chutná a sice BRAMBORA by už měla být uložena v pytlech ve sklepích, skladech, spížkách, atd. 

 

Co budeme dělat:

. budeme si povídat o bramborách (kde rostou a co s nimi)

. v úterý se  vydáme opět s pejsky na lesní výpravu a cestou potkáme i pole, kde už nic pro letošek neporoste

. vyrobíme si pytel brambor

. naučíme zase další říkanky

 

KOPU KOPU BRAMBORY

Kopu, kopu brambory,

mám jich plné komory.

uvařím je na loupačku,

pozvu na ně naší Kačku.

Ta se bude mít!

Ta se bude mít!

NONA 1

Kočičky

 

2. - 6. 11. 2020

Téma:

DRAČÍ TÝDEN

 Začíná listopad, listí už je skoro opadané a venku více či méně pofukuje vítr. Pokud fouká tak akorát je ideální pouštět si venku draka. Když vítr nefouká je čas na to jakéhokoli si vyrobit.

Co budeme dělat:

. Vyrobíme si obrázek s dráčkem na nebi

. Naučíme se básničku o drakovi

. Uvidíme zda nám vyjde počasí a půjdeme pouštět draka

 

DRAK

Draku, ty jsi vážně drak?

Hudry, hudry je to tak!

A máš zuby dračí?

Mám dva a ty mi stačí.

A co těmi zuby jíš?

Princezen mám plnou spíž.

I ty lháři, každý přeci ví,

že jsi jenom papírový!

 NONA 1

Kočičky

 

26. - 30. 10. 2020

Téma:

Dýňový týden

Přichází doba dýňová: Rady a recepty | Ahaonline.cz

 Tento týden si užijeme dýně, na kterých jsme se byli podívat na dýňové farmě. Objasníme si trošku HELLOWEEN, ale jen tak tak v náznacích, abychom se moc nebáli.

Co budeme dělat:

1. Vydlabeme si dýni (spíše se budeme koukat na Lucku jak jí půjde práce od ruky) a pak si ji vystavíme před Nonu, kde nám bude dělat chvíli parádu.

2. Snad si něco upečeme z máslové dýně.

3. Vyrobíme si dýni z papíru 

4. Uděláme si dýničkovou masku (škrabošku)

5. Naučíme se básničku - Dýně 

 

DÝNĚ

Kutálí se líně velikánská dýně.

V bříšku má sto semínek,

malých dýních semínek.

 

 

 

 

 

 

12. – 17. 10. 2020

19. - 23. 10. 2020

 

Téma:

Ježeček

V tomto týdnu si povídáme o tom, že se různá zvířátka připravují na zimu  a pro nás je uchopitelný ježeček. 

Víme, že si hledá pelíšek z listí a pokud najdeme venku ježka, který je malého vzrůstu, můžeme ho odnést do záchranné stanice. Říkáme si, co takový ježek dlabe a, že ve skutečnosti na svých bodlinkách žádné ovoce nenosí. 

 

JEŽEK

Ježek píchá do všech stran, (prsty pícháme do stran)

Já se píchnout nenechám. ( kroutíme dlaněmi)

Děti v lese běhají, (napodobujeme běh)

Ježka všude hledají. (Dlaň na čele a hledáme)

Zahrabal se do listí, (oběma rukama hrabeme do vzduchu)

A tam spí a spí a spí. (Předvádíme spánek dlaněmi u sebe u hlavy)

 

Ježka z papíru a listí si vyrobíme, už se těšíme.

22. ve čtvrtek se vydáme s pejskama do přírody na delší procházku a budeme venku i svačit a na to se taky těšíme.

 

 1. – 9. 10. 2020

 

Téma:

 

PODZIMNÍ ŘÍJEN

Začal říjen a podzim si už s námi pěkně hraje.

Dozrála podzimní jablíčka.

Listí se už barví do svých typických barev a na stromech začala slavnost seskoku.

Co děláme:

 • My chodíme hojně ven a snažíme se tohoto všeho všímat.
 • Abychom si to aspoň trochu zapamatovali, připomínáme si to různými říkankami a písničkami.

Máme dobrou náladu.

utíkáme do sadu.
Natrháme jablíčka,

kulatá jako klubíčka.

K tomu ještě hrušky dáme,

už jich plný košík máme.

 

Zlatá, hnědá, červená,

tyhle barvy listí má.

Jak se krásně vybarvuje,

nevadí, že zima mi je.
 

 • A ještě jsme si v tomto týdnu vytvořili papírová jablíčka polepená kousky barevných papírů. Moc se nám povedla

 1. – 30. 9. 2020

 

Téma:

 

Adaptační měsíc září

 

Končí nám měsíc září a my jsme se stihly seznámit a sehrát se. Jak se na správné kočičky hodí ze všeho nejraději si hrajeme, ale protože chceme taky umět ještě něco navíc, tak se učíme různé říkanky a písničky, při kterých cvičíme a tančíme a to nás moc baví.

 

Básničky s pohybem:

Malý brouček spinkal v trávě, (dřep, spíme)

probudil se dneska právě. (protahujeme se)

Protáhl si nožičky, (protahujeme nohy)

hlavičku i ručičky. (přitahujeme hlavu a ruce)

Na nohy si vzal bačkorky (ukazujeme)

a utíkal do školky. (běžíme na místě)

Tak je tady všechny máme (ukážeme na sebe)

a hezky se přivítáme. (ukloníme se)

"Dobrý den!" (pozdravíme se)

 

Prsty, prsty, prstíčky,

udělaly pěstičky.

Myška se v nich schovala,

na raminka skočila.

A z ramínek na kolínka

a z kolínek do bříška,

ztratila tam klíč -

kšic a už je pryč.

(předvádíme si to na sobě)

 

Také zpíváme:

 

Pondělí je kočičkové  -  Malé kotě, spalo v botě....

Úterý je kačenkové - ještě jsme nenašli tu správnou písničku

Středa je včeličková -  Ztratila Lucinka bočkorku....

Čtvrtek je zajįčkový - Zajíček své jamce....

Pátek je ptáčkový - Vyletěla holubička ze skály....

A samozřejmě všechny známé i neznámé lidové písničky.

 

Taky už se snažíme něco výtvarného vytvořit.

Vše si tu ukážeme.