Logopedický terapetutický program pro děti

 

Zdůvodu nemoci klinické logopedky pozastaveno do odvolání. 

Děkujeme za pochpení!

 

měsíční logopedický pobyt

individuální logopedická práce 

 

Výchovný program a vzdělávání dětí s narušenými komunikačními schopnostmi pobíhá v souladu s principy výchovy dětí v naší školince. U nás klademe důraz na celkový rozvoj osobnosti dítěte přiměřený jeho věku a schopnostem a to na podkladě vzájemných přátelských vztahů v prostředí s rodinnou atmosférou.

Logopedický výchovný program je rozšířený o cílenou řečovou výchovu a rozvoj komunikačních dovedností dítěte.

Důležitou roli v celém procesu zastupuje HRA jako nejpřirozenější dětská činnost. Formou hry rozvíjíme děti v oblastech smyslového vnímání, myšlení, paměti a motoriky s grafomotorikou.

Odbornou logopedickou péči zabezpečuje klinický logoped formou individuálních a skupinových programů.

Individuální logopedická péče probíhá v dopoledních hodinách.

Nedílnou součástí péče jsou pravidelné konzultace s instruktáží pro rodiče.

V průběhu pobytu jsme schopni domluvit návštěvu odborných pracovišť za účelem zpřesnění diagnózy (psychologie, foniatrie, ORL, neurologie a další odborná pracoviště)

Celodenní výchovný program probíhá pod vedením učitelek školky, které dále rozvíjí děti v obtížných oblastech dle individuálního logopedického plánu vypracovaného logopedem.

Týdenní výchovný a vzdělávací program je shodný pro všechny děti v naší školince.

K pobytu přijímáme děti v průběhu celého roku, odborné doporučení není podmínkou.  

Nabízíme rovněž možnost krátkodobých pobytů, např. měsíční.

Další informace Vám rádi sdělíme na našich kontaktních tel.číslech

Kotěrová: 606 909 348 

Mgr. Sopuchová: 725 068 725